Τρισδιάστατη παρουσίαση συσκευασιών & θερμοσυρρικνούμενων

Τι πετυχαίνουμε με τη 3D παρουσίαση?

H Flexoplates σας δίνει πλέον τη δυνατότητα προσομοίωσης του τελικού προϊόντος, σακούλα συσκευασίας, ετικέτας ή κάποιου πακέτου, σε τρισδιάστατη εικόνα. Μπορείτε με ένα απλό pdf Reader, να δείτε, να κουνήσετε και να γυρίσετε το 3d αντικείμενο προς όποια κατεύθυνση θέλετε και να το παρατηρήσετε από κάθε οπτική του γωνία. Έτσι δίνετε στον πελάτη σας , την εικόνα του τελικού προϊόντος με μεγαλύτερη ασφάλεια και σαφήνεια, όπως θα είναι δηλαδή στο ράφι του καταστήματος πώλησης!

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης των τρισδιάστατων γραφικών, είναι ότι ο πελάτης έχει την δυνατότητα να προλάβει και να επισημάνει τυχόν αστοχίες, πριν την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας.

  • Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκτυπωτές θερμοσυρικνούμενων Sleeves, η Flexoplates Papadopoulos έχει επενδύσει  σε προγράμματα λογισμικού τρισδιάστατης (3D) αναπαράστασης,  δίνοντας έτσι στους πελάτες τη δυνατότητα πιστής αναπαράστασης του εκτυπωτικού αποτελέσματος, με την προσδοκούμενη παραμόρφωση του Sleeve.

Το θερμοσυρρικνούμενο είναι υλικό που μετά την εκτύπωση συρρικνώνεται στην επιφάνεια του προϊόντος με χρήση της θερμότητας. Η απαίτηση του συγκεκριμένου είδους συσκευασίας είναι να προσαρμοστεί το υλικό στο ακριβές σχήμα της συσκευασίας (πχ sleeve ροφημάτων, γάλακτος ή πολλαπλές συσκευασίες προϊόντων όπως εξάδες αναψυκτικών, νερών κλπ).

Η μέθοδος αυτή όμως δημιουργεί ένα πρόβλημα, αυτό της παραμόρφωσης του σχεδίου, των γραμμάτων ή ακόμη και του barcode, ακριβώς επειδή συρρικνώνεται.

Η Flexoplates έχει τη λύση.

Επενδύοντας σε εξειδικευμένα προγράμματα και συνδυάζοντας τη γνώση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, η Flexoplates χρησιμοποιεί την τρισδιάστατη μορφή του τελικού προϊόντος με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθούν τυχόν λάθη. Επιπλέον, οι πελάτες της έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το προϊόν όπως ακριβώς θα είναι στο ράφι πώλησης.