Ψηφιακό Δοκίμιο

«Όλη η πραγματική δουλειά γίνεται κατά τη διάρκεια της πρόβας»

Donald Pleasence

  • Εγγύηση της Flexoplates Papadopoulos για κάθε της πελάτη και συνεργάτη είναι μια μακρόχρονη και επικερδής συνεργασία.  Η έμφαση που δίνεται στη διαμόρφωση του προεκτυπωτικού ψηφιακού δοκιμίου, εξασφαλίζει άριστο εκτυπωτικό αποτέλεσμα και Cliché στις ακριβείς προδιαγραφές του κάθε εκτυπωτή.
  • Η Flexoplates Papadopoulos παρέχει ψηφιακό δοκίμιο σε χαρτί ή διαφάνεια, με εκτύπωση και του λευκού χρώματος. Το ψηφιακό δοκίμιο αποδίδει πιστά την τελική εκτύπωση με απόκλιση μόνο 5%.