Χρωματική Διαχείριση

«Στόχος μας είναι η τέλεια εκτύπωση και κέρδος για τον πελάτη.»

                                                                                          Γ.Παπαδόπουλος

Ο πρωταρχικός σκοπός της Flexoplates είναι η ορθή απεικόνιση του ψηφιακού δοκιμίου στην τελική εκτύπωση του προϊόντος. Η διαχείριση του χρώματος από την αρχή κιόλας της επεξεργασίας του ψηφιακού αρχείου, είναι εκείνη που θα αποδώσει το σωστό αποτέλεσμα του χρώματος με τις απαραίτητες εντάσεις, αντιθέσεις και φωτισμούς που αναλογούν στο τελικό προϊόν.

Ο τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός της Flexoplates Papadopoulos και το εκπαιδευμένο προσωπικό της, χρησιμοποιεί όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες της εκτυπωτικής μονάδας, προς όφελος του πελάτη. Η Flexoplates δημιουργεί ειδικά προσαρμοσμένο χρωματικό προφίλ, σύμφωνα με την τελική εκτύπωση του πελάτη και επιτυγχάνει την σημαντική μείωση του χρόνου set up της μηχανής καθώς επίσης σταθεροποιούνται οι συνθήκες εκτύπωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγωγής.

Η Flexoplates κατέχει την εμπειρία στην χρωματική διαχείριση και σε συνδυασμό με τους κατάλληλους διαχωρισμούς και το ψηφιακό δοκίμιο, εξασφαλίζει το εξαιρετικό αποτέλεσμα στους πελάτες της.