Φλεξογραφία

Που συναντάμε εφαρμογές φλεξογραφίας?

Σχεδόν παντού γύρω μας, βλέπουμε εφαρμογές φλεξογραφίας, οι οποίες μάλιστα έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος της αγοράς και συνεχίζουν με αυξητικούς ρυθμούς. Πλέον, συναντάμε εκτυπώσεις φλεξογραφίας σε: εύκαμπτα υλικά συσκευασίας, ετικέτες, σακούλες εμπορικών καταστημάτων, εφαρμογές βιομηχανίας, χαρτοκιβώτια κ.α.

Flexography-applications-2